עזרה ופירוט על הבדיקות באתר Speedom

זמן טעינה מלא
הזמן שלוקח לדפדפן להציג את העמוד במלואו.
זמן בייט ראשון
הזמן שלוקח לשרת להתחיל להחזיר תשובה.
Keep-Alive Enabled
הגדרה זו אומרת לדפדפן להשאיר את החיבור לשרת פתוח בכדי לטעון מספר קבצים במקום לפחות חיבור חדש עבור כל בקשת HTTP.
כיווץ תעבורה
כיווץ Gzip לתעבורה מפחית את משקל המידע שנשלח ומפחית את זמן הטעינה של העמוד.
כיווץ תמונות
כיווץ והפחתת משקל התמונה מקטין את המידע שהדפדפן צריך לטעון ומפחית את זמן הטעינה של העמוד.
מטמון קבצים סטטיים
מטמון קבצים סטטים מורה לדפדפן לשמור את הקובץ בזיכרון שלו על מנת לחסוך טעינה של הקובץ מהשרת בפעמים הבאות שניגשים לאתר.
שימוש נכון ב- CDN
CDN (ר"ת רשת אספקת תוכן) אחראית ליצור עותק של הקבצים הסטטיים באתר ולשלוח אותם לדפדפן מהשרת הקרוב ביותר אל המשתמש. CDN אינו רלוונטי לאתרים שטווח גולשיהם נמצא קרוב לשרת שבו מאוחסן האתר.
תחילת הצגה
הזמן שלוקח לדפדפן עד שהוא מקבל את המידע שצריך בכדי להתחיל להציג את העמוד.
סה"כ בקשות
מספר בקשות HTTP שנשלחות בזמן טעינת העמוד.
בקשות מתבנית WordPress
מספר בקשות HTTP שמקורן מתבנית אתר וורדפרס.
בקשות מתוספי WordPress
מספר בקשות HTTP שמקורן באחד מתוספי וורדפרס.
משקל עמוד
משקל העמוד המלא כולל תמונות וקבצים סטטיים.

כתיבת תגובה